Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Ängelns filosofi

Ängels filosofi

Å ena sidan kan rosor vara taggiga, stickiga samt obehagliga.  Men å andra sidan kan rosor vara vackra, lukta gott samt vara älskvärda. Detta kan vara en person som  du känner. Eller en person som du egentligen inte känner. Som du bara träffat på.  För emellanåt kan du  träffa på människor. Som du känner en  förbindelse till,  men också en tillhörighet.  Men så kan du även träffa på  människor som är riktigt tufsiga. Vilket gör att man inte förstår dem alls. Vad vill jag då säga med detta.

           

 

Det är att vi skapar bilder. Genom våra sinnen och tankar samt våra erfarenheter. Exempelvis om du har tidigare negativa upplevelser. Av en person eller en situation. Som fått dina tankar att bli förpestade av negativitet. Då kan det vara väldigt  svårt att vända din världsbild. När du hamnar i en liknande upplevelse. Denna händelse skapar då,  både osäkerhet och rädslor hos dig. Då är det väldigt lätt att fly, än att illa fäkta. För att slippa ta tag i den svåra situationen. Jag brukade hitta på undanflykter. Men inte medvetet. För att springa vidare. Men vad har jag lärt mig av detta. Är att våga bryta mina mönster. Sluta med kringelkrokar som tagit allt för mycket energi. För när du bryter tankemönster. Genom att ta bort ältande och återkommande tankar. Gör en sak i taget i stället för 10 saker samtidigt. Så kan jag lova att det leder till   positiva och hållbara förändringar.

 

 

 

Lämna ett svar

Till startsidan