Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Universums Sju Lagar

 

 

Universums i sju segment 

Idag har jag studerat den enade universums lag. Denna genomsyrar hela världsalltet . Det sägs att när du behärskar alla segment i denna lag. Kommer alla dina önskningar bli verklighet. Som i områden när det handlar om  kärlek, glädje, vänskap, framgång och status.  Men även när det kommer till  ekonomiskt överflöd. Kan det bli en stor förändring. Denna lag handlar om att förstå sig själv, sin roll och sitt liv.

 

Kretsloppet

Då Universum är en spegel av reflektioner och intressanta variationer av energier. Som rör sig i en jämn takt. Dessa vibrationer skapas av dina tankar, idéer och framtidssyner. Medan jorden är ett kretslopp. Som omvandlar och skapar nytt av de gamla tingen. De kan bestå av   snabba omvandlingar eller långsamma processer. Beroende på vilken form av materia eller material. Som vi talar om. Men även vi människor innefattas av ett  kretslopp. Med det menas att detta liv är en del i en helhet. Med det bedöms att vi har haft flera liv. Samtidigt att vi i framtiden kommer få uppleva andra liv. Men det viktigaste är att vi ska lära oss.  Att förstå vår existens samt att lära oss leva med harmoni och inre trygghet. Men även se betydelsen att leva i det ständiga nuet. För att reflektera över det förflutna men även framtiden. För att förstå  den stora universal Sanningen.  Så kan vi förklara den utifrån de sju  chakran. Som finns i kroppen. För att på sådant sätt få en bättre bild av den.

       Universums Lag & De  7 chakrana

 

 

 

 Lag om mentalism (ouppnåeligt )

Den första lagen handlar om  det varaktiga och det oändliga.  Man kan säga att det är det eviga lugnet, gud eller mystiken av allt liv på jorden. Det kunskaper som vi inte kan förändra. Utan  som vi fått med oss från jordens början. Allt det du har upplevt och det du ännu inte upplevt.  Här inser vi allt, ser allt och detta ger ljus, klarhet och förståelse. För att kunna använda denna lag. Är att se allt genom dina inre kunskaper.  Lyssna till intuition och bli ett med universum. Men samtidigt förstå att allt bara är tankar skapade av dig. Leva förenat med universum samt förstå att allt är bara en tanke bort. Sedan kan vi koppla denna lag till Kronas chakra. Den som sitter högst upp på huvudet. Som har färgen lila.  Här har du andlighet, det högre jaget, tro och tillit. Men även det mentala delarna. Som tankar, kunskaper, insikter och förståelser.

    

Korrespondenslagen (intuition )

Allt som finns på insidan. Speglar alltid det som finns på utsidan. Det visar vem du är, men även den du vill vara. Med det menar jag att om vi känner oss balanserade, lyckliga och har ett inre lugn. Eller om vi är olyckliga, oroliga och har spänningar.  Så visar sig det i handlingar och upplevelser. Vi är kopplade genom det vi upplever. Som våra tankar, handlingar och idéer.  Det vi bringar till existens. Blir vår värld som vi lever i och agerar. En reflektion eller en tanke kan bli verklighet i vår vardag. Det finns en samklang i universum. Men även likheter mellan de fysiska, mentala och andliga världarna. Hur kan du använda denna lag. Förändra dina tankar på saker som sker i din omgivning.  Så får du ett annat perspektiv. Ställ om dina tankar genom positivitet. Så kommer du märka vilka krafter som sätts i rörelse.

Vi kan koppla denna lag. Till tredje ögat. Schackat som sitter mellan ögonen. Den vibrerar i färgen indigo.  Den står för intuition, kreativitet och vårt undermedvetna.

 

Lagen om vibrationer (Attraktions lagen)

All energi vibrerar med en takt eller en ton. I ditt inre har du drömmar, visioner och idéer.  Som du säkert vill göra till verklighet. För just i denna lag kan allt bli verklighet. För du är en antenn mot universum. Då livets tankar, idéer men även saker redan finns i universum. Så ska du bara önska det du vill ha i livet. Bli ett med din önskan. Men i denna lag handlar det även om hur dina ord och dina tankar  kan skapa din verklighet. Därför är det viktigt att var ordentlig. När du tänker och resonerar med andra. Men även hur du för ett samtal om andra. För alla  dina tankar är sammankopplade med universum. Så det du leverera till universum. Kommer universum leverera till dig.  I denna lag arbetar universum i en jämn takt. Var alltid tacksam för det du har. Men när en önskan går i uppfyllelse ta tacksamt emot. Njut av ditt överflöd. Detta är hals chakrat som sitter vid struphuvet. Den vibrerar i färgen blå. Står för alla former av kommunikation.  Men även kreativitet och skapande av nya saker eller idéer.  

 

Rytm ( Kärlek)

Om du tänker dig en pendel som går fram och tillbaka. Det finns positiva och negativa energier. De pendlar i taktmässiga rörelse. Pendeln rör sig snabbare på personer. Som har en hög frekvens. Medan det slår långsammare, på en personer med låg frekvens. Men främst  handlar det om att finna balansen. Hitta kärleken till livet och dig själv.  Det handlar om att vända dig själv från negativitet till positivitet. Skapa en rytm och en balans i livets alla skeden. Därför är det viktigt att  finna en egen gyllene medelväg. För då mår kropp och själ bäst. Hur kopplar vi detta till ett chakra. Hjärtchakrat det är grönt och sitter mitt på bröstet. Detta chakra står för kärlek, inre tankar, relationer, medkänsla. Men också harmoni, balans och gemenskap.

 

Lagen om orsak och verkan (Så & Skörda)

Denna lag kan vi härleda  till gamla bibliska uttrycket. Som du sår,  får du skörda. Eller som du bäddar får du ligga.  Saker skapas genom olika tankar. Din tanke är en väldigt stark kraft. Dina tankar kan skapa oreda. Men även en  ordning. Beroende på om det är  positivt  eller  negativt  riktat. Med det menar jag att du kan få tillbaka positiv energi. Men om du önskar något negativt, så kan även det hända på riktigt. Så dina tankar, dina handlingar och ditt beteende är viktiga faktorer. Kom ihåg att det som du önskar redan finns i de andliga himlakropparna. Bli ett med din önskan. Så kommer  universum. Att snabbare leverera dina önskemål. Vilket chakra kan vi koppla till denna lag. Solarplexus chakrat som sitter  magområdet och skiner i en gul färg. I detta chakra finns viljestyrka, självförtroende, inspiration. Men också våra sociala kontakter, livsenergi och den starka livskraften.

 

 Polaritetslagen( kreativitet )

Denna lag får dig med kreativitet att vandra från den ena punkten till den andra. Genom livets kretslopp. Denna rör sig mellan positivitet och negativa  energier. Då ingenting är fastställt från början. Utan genom kunskap kan du lära dig. Förstå och skapa din egen värld med hjälp av skaparkraft och glädje. Du kan få dina idéer och blomstra inget är omöjligt. Leta och sök för att finna ditt värde i livet. Du kan uppnå vad du vill i livet. Allt är föränderligt inget är statiskt. Denna lag handlar även starka känslor i kärleken tecken. Vilket chakra tänker vi nu på. Jo det är navelchakrat som  sitter strax under naveln. Den ger ett skimmer av orange. Här finns sexualitet, lust, spontanitet och kreativitet. Men även moral, ambition självförtroende. Men framför allt glädje och konstnärlighet.

 

 

Lagen om kön (skapelsen )

Denna lag genomsyrar hela skapelsen. I de olika könen. Dessa finns hos växter, djur, människor, elektroner och till och med magnetiska poler. Det innebär att de är väldigt viktiga. Var och ett på sin plan. I denna lag har vi även det eviga kretsloppet. Saker bryts ner och omvandlas och omskapas. Detta innefattar det fysiska, emotionella och det kroppsliga. De yttre uttrycken av kvinnliga egenskaper inkluderar kärleken. Med det menas att kvinnligt  innebär både  tålamod och mildhet. Det manliga egenskaperna  inkluderar saker som självförtroende, logik och intellekt. En felaktig balans skapar oreda och kaos. Men vad tillhör detta chakra. Detta är rotchakrat som sitter Ryggradens botten. Detta symboliserar den fysiska kroppen. Men även trygghet och stabilitet i livet.

Lämna ett svar

Till startsidan