Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Metatrons kub

    Vem är Metatron (Enligt mytologin)

När jag  läser om Metatron. Så finns det inte så mycket fakta. Då  denna ärkeängel. Anses vara en av det mystiska gestalterna. Som inte omtalas så mycket i de heliga skrifterna. Med det menar jag exempelvis bibeln. Enligt legenden var metatron en människa vars namn var Enok. Som gud sedan gjorde till en ärkeängel. Han är en kraftfull och en väldigt klok ängel.

          Vad är hans uppgift     

Hans huvuduppgift är att ge människan visdom och kunskap. Men även utveckla nya saker. Det var då han skapade en kub.  Från sitt huvud genom sin själ. Denna kub har till uppgift. Att ge människor  kunskap. Om universums skapelse men även naturens krafter. Så vi skulle kunna utveckla vår tids vetenskap.  Som en följd hjälper han  gärna unga i deras utveckling. Genom att få dem förstå och dra nytta av livsenergin. Men samtidigt hämta inspiration. För att lära sig nya saker.

   Innehåll i större perspektiv

Kuben kan beskrivas utifrån två perspektiv. Det ena är Meatron som betyder jord. Sedan har vi det andra som är geos. Som således betyder mäta. Men det som är intressant med hela kuben. Är att den beskriver många av  jordens naturliga former. Dessa former kan vara allt från en snöflinga till en bikupa. Man kan även utifrån kubens mönster se dna strukturer. Så nästa gång du går ut och tar en promenad. Ta med en bild på metatrons kub. Se om du själv kan hitta några former i naturen.

     Det finns många tolkningar

Om vi studerar kuben närmare. Kan vi hitta en stark koppling med talet tretton. Vilket i folkmun är olyckstal. Men här står det för något helt annat. För i begynnelsen av skapelsen. Fanns det tretton ärkeänglar. Med huvuduppgiften att skapa en balans. Mellan himmelen och jordens kretsar. För att det skulle bli ett harmoniskt samspel.  Sedan finns det tretton cirklar. Som utgår från kubens mitt till dess hörn. Som representerar kroppens energicentrum.

       En liten upptäckt

I Grekland på filosofen Platons tid.  Började en matematiker vid namn Euklides studera kuben. Där han fann fem olika geometriska former. Som fick namnet platoniska kroppar. Dessa platoniska kroppar sattes i förbindelse till det fem elementen. De första fyra är jord, eld, vatten och luft. Men nu kommer vi till det intressanta nämligen aeher.  Som står för universum och den jordiska sfären. Här finns även intressanta relationer. Mellan dagens kvantfysik och dåtidens mystik.

      Dagens användning

Vad kan du använda denna kub till. Du kan egentligen använda den till allt möjligt. Men den kan användas för att vända negativa tankemönster till positiva. Den kan även nyttjas  i en meditation. Då tar du en bild eller ett smycke med symbolen på.  Lägger den framför dig och blundar och tar tre djupa andetag. Sedan hamna du i flödet. Då kan denna  symbol skapa balans, harmoni, kreativitet, skydd och healing. Tack för att du läst detta. Hoppas att jag gett dig en bra bild av Metrons kub.

Namasté  Sylvia, Elisabeth Lindholm

 

Lämna ett svar

Till startsidan